Gasoline AKI 93

Bezolovnatý benzínGasoline AKI 93 je palivo, které je určeno výhradně pro letectví. Gasoline AKI 93 není vhodný pro silniční nebo železniční dopravu – ale splňuje přísné normy stability EN 228. Je určen zejména pro motory Lycoming (‘Approved Fuels’ Service Instruction 1070) a letecké motory Rotax, mimo jiné.  Gasoline AKI 93 neobsahuje ethanol, ethery nebo jiné alkoholy a díky svému složení tak přispívá k ochraně nádrže a palivového systému. Bez olova je šetrnější k životnímu prostředí.

Specifikace:

PARAMETRGasoline AKI 93
Vzhled:čirý a jasný, barvený citronově žlutě
Anti-knock indexMin. 93
Hustota při 15 °C:720–775 kg/m³
Obsah olova:max. 0,013 g/l
Konec destilace °C:210 °C
Zbytek % (v/v):Max. 2
Tlak par (DVPE) kPa:45-60
RON :Min. 98
Rozpustnost ve vodě:nerozpouští se
Třída nebezpečnosti:I.
Teplotní třída:T2
Skupina výbušnosti:II A
ADR třída / kód:3 UN 1203/33
Ke stažení:BEZPEČNOSTNÍ LIST