AVGAS 91UL

Bezolovnatý letecký benzín Avgas 91UL je nové palivo, které bylo vyvinuto speciálně pro ultralehká letadla a kluzáky a je vhodné pro letouny poháněné pístovými zážehovými motory.

Avgas 91UL neobsahuje ethanol, ethery nebo jiné alkoholy a díky svému složení tak přispívá k ochraně nádrže a palivového systému, je šetrnější k životnímu prostředí a splňuje mezinárodní normu ASTM D7547.

Specifikace:

PARAMETR LETECKÝ BENZÍN Avgas 91UL
Vzhled: čirý a jasný, nebarvený
Hustota při 15 °C: 710–755 kg/m³
Obsah olova: max. 5 mg/l
Teplota varu: 30–170 °C
Teplota vznícení: 360 °C
Bod tání: < –58 °C
Bod vzplanutí: < –20 °C
Rozpustnost ve vodě: nerozpouští se
Třída nebezpečnosti: I.
Teplotní třída: T2
Skupina výbušnosti: II A
ADR třída / kód: 3 UN 1203/33
Ke stažení: BEZPEČNOSTNÍ LIST