AVGAS 100LL

Letecké palivo Avgas 100LL, známé jako letecký benzin, je směsí vysoce výkonných složek, který speciálně konstruovaný pro letadla s pístovým motorem.

Avgas 100LL se vyznačuje svou namodralou barvou, kterou způsobuje v rafinériích přidávané barvivo. Označení 100 představuje oktanové číslo a LL znamená nízký obsah olova.

Specifikace:

PARAMETR LETECKÝ BENZÍN AVGAS 100LL
Vzhled: kapalina modré barvy
Hustota při 15 °C: 700–720 kg/m³
Obsah olova: max. 0,56 g/l (nízkoolovnatý)
Teplota varu: 30–170 °C
Teplota vznícení: 400 °C
Bod tání: < –60 °C
Bod vzplanutí: < 0 °C
Rozpustnost ve vodě: nepatrná
Třída nebezpečnosti: I.
Teplotní třída: T2
Skupina výbušnosti: II A
ADR třída / kód: 3 UN 1203/33
Ke stažení: BEZPEČNOSTNÍ LIST