AERO XPD 100

Nová generace aditivovaných disperzních bezpopelnatých minerálních olejů Aero XPD 100 jsou určené pro mazání leteckých pístových motorů speciálně vyvinutých pro snížení opotřebení a lepší protikorozní ochranu leteckých motorů.

Při použití produktu řady AERO XPD není potřeba dodávat do oleje aditivaci typu TEXTRON Lycoming LW 16702, protože je již v oleji obsažena.

Specifikace:

Parametr Letecký olej AERO XPD 100
Vzhled: žlutá kapalina
Hustota při 15 ºC: 884 kg/m³
Bod tuhnutí: –24 °C
Bod vzplanutí: 292 °C
Viskozita při 40 °C: 165,3 mm²/s
Viskozita při 100 °C: 18,3 mm²/s
Viskozitní index: 124
Výrobce: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.