AERO DM 20W-60

Vícestupňové (multigrade) bezpopelnaté disperzní oleje jsou vhodné pro mazání leteckých pístových motorů za ztížených a velmi ztížených podmínek.

Mohou být používány celoročně v libovolných klimatických podmínkách.

Oleje řady AERO DM obsahují aditivaci TEXTRON Lycoming LW 16702, proto je už není třeba do oleje přidávat.

Specifikace:

Parametr Letecký olej AERO DM 20W-60
Norma: ASTM E 659-78
Vzhled: čírá, žlutohnědá kapalina
Hustota při 15 ºC: 871 kg/m³
Bod tuhnutí: –39 °C
Bod vzplanutí: 250 °C
Viskozita při 40 °C: 187 mm²/s
Viskozita při 100 °C: 24.4 mm²/s
Viskozitní index: 157
Výrobce: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.