AERO DM 15W-50

Vícestupňové (multigrade) bezpopelnaté disperzní oleje jsou vhodné pro mazání leteckých pístových motorů za ztížených a velmi ztížených podmínek.

Mohou být používány celoročně v libovolných klimatických podmínkách.

Oleje řady AERO DM obsahují aditivaci TEXTRON Lycoming LW 16702, proto je už není třeba do oleje přidávat.

Specifikace:

Parametr Letecký olej AERO DM 15W-50
Norma: ASTM E 659-78
Vzhled: čírá, žlutohnědá kapalina
Hustota při 15 ºC: 867 kg/m³
Bod tuhnutí: –36 °C
Bod vzplanutí: 220 °C
Teplota samovznícení: 250 °C
Viskozita při 40 °C: 135 mm²/s
Viskozita při 100 °C: 19,5 mm²/s
Viskozitní index: 164
Výrobce: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.