AERO D 80

Aditivovaný disperzní bezpopelnatý minerální olej Aero D 80 se používá pro mazání leteckých pístových motorů, které pracují v náročných a velmi náročných podmínkách a kde je vyžadován olej s aditivy na bázi dispersantů.

Specifikace:

Parametr Letecký olej AERO D 80
Hustota při 15 ºC: 887 kg/m³
Bod tuhnutí: –23 °C
Bod vzplanutí: 248 °C
Viskozita při 40 °C: 152,3 mm²/s
Viskozita při 100 °C: 17 mm²/s
Viskozitní index: 114
Výrobce: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.