AERO D 120

Aditivovaný disperzní bezpopelnatý minerální olej  Aero D 120 se používá pro mazání leteckých pístových motorů, které pracují v náročných a velmi náročných podmínkách a také tam, kde je potřeba použít olej obsahující aditiva na bázi dispersantů.

Specifikace:

Parametr Letecký olej AERO D 120
Vzhled: žlutá až jantarový čirá kapalina
Hustota při 15 ºC: 890 kg/m³
Bod tuhnutí: –21 °C
Bod vzplanutí: 292 °C
Viskozita při 40 °C: 258 mm²/s
Viskozita při 100 °C: 25,5 mm²/s
Viskozitní index: 111
Výrobce: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.