AERO D 100

Aditivovaný disperzní bezpopelnatý minerální olej  Aero D 100 se používá pro mazání leteckých pístových motorů, které pracují v náročných a velmi náročných podmínkách, stejně tak tam, kde je vyžadován olej s obsahem aditiva na bázi dispersantů.

Specifikace:

Parametr Letecký olej AERO D 100
Vzhled: žlutá až jantarový čirá kapalina
Hustota při 15 ºC: 890 kg/m³
Bod tuhnutí: –21 °C
Bod vzplanutí: 270 °C
Viskozita při 40 °C: 217,4 mm²/s
Viskozita při 100 °C: 21,3 mm²/s
Viskozitní index: 111
Výrobce: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.