AERO 80

Čistě minerální motorový olej Aero 80 je vhodný pro pístové letecké motory, které jsou provozovány v obtížných a velmi obtížných provozních podmínkách, kde není vyžadován olej obsahující aditiva na bázi dispersantů, olej pro záběh pístových motorů.

Specifikace:

Parametr Letecký olej AERO 80
Vzhled: žlutá až jantarový čirá kapalina
Hustota při 15 ºC: 876 kg/m³
Bod tuhnutí: –15 °C
Bod vzplanutí: 260 °C
Viskozita při 40 °C: 138,4 mm²/s
Viskozita při 100 °C: 14,63 mm²/s
Viskozitní index: 105
Výrobce: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.