AERO 120

Čistě minerální oleje značky Total řady AERO 120 jsou používané pro mazání pístových leteckých motorů, které pracují v běžných podmínkách.

Tyto oleje jsou také vhodné pro mazání vojenských letadel z 1. a 2. světové války.

Specifikace:

Parametr Letecký olej AERO 120
Vzhled: žlutá až jantarová kapalina
Hustota při 15 ºC: 893 kg/m³
Bod tuhnutí: –12 °C
Bod vzplanutí: 314 °C
Viskozita při 40 °C: 302 mm²/s
Viskozita při 100 °C: 23,6 mm²/s
Viskozitní index: 98
Výrobce: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.